Kapitel 6 Grafer och funktioner

Blandade övningar kapitel 6

Blandade övningar kapitel 1-6