Kapitel 5 Sannolikhetslära och statistik

Blandade övningar kapitel 5

Blandade övningar kapitel 1-5